Ngăn chặn hàng nông sản ‘hồn Trương Ba, da hàng thịt’