Tiện ích thanh toán bằng mã QR trên “chợ trực tuyến” nông sản