Nông nghiệp thông minh

9 Tháng Hai, 2018

Nông nghiệp thông minh – bước đi ban đầu ở Việt Nam

Nông nghiệp thông minh – đó là nền nông nghiệp có thể điều chỉnh phân bón, nước tưới, thuốc trừ sâu bệnh, lượng hạt giống gieo […]
9 Tháng Hai, 2018

Nông nghiệp thông minh 4.0: xu hướng tất yếu

NDĐT – Trong bài viết của mình, TS Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã nêu xu hướng tất yếu của nông nghiệp […]