Smart Agriculture

9 Tháng Hai, 2018

Nông nghiệp thông minh 4.0: xu hướng tất yếu

NDĐT – Trong bài viết của mình, TS Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã nêu xu hướng tất yếu của nông nghiệp […]